KS Legionovia Legionowo

Walne zebranie sprawozdawcze

10 czerwca o godzinie 18:00 w Barze Aut przy ulicy Parkowej 27 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze KS Legionovii Legionowo. Drugi termin został zaplanowany na godzinę 18:15.

PORZĄDEK OBRAD :

        – Otwarcie obrad

        – Wybór przewodniczącego obrad

        – Wybór Komisji Skrutacyjnej

        – Przyjęcie regulaminu i porządku obrad

        – Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w roku 2019

        – Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019

        – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

        – Podjęcie uchwał w sprawie

            – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w roku 2019

            – Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019

            – Pokrycia straty bilansowej lub podział zysku za rok 2019

            – Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2019

        – Wolne wnioski i zapytania

        – Zamknięcie obrad

Facebook
Twitter
LinkedIn