KS Legionovia Legionowo

AKADEMIA KS LEGIONOVIA

informacje o płatnościach

1)       Podstawowa składka członkowska wynosi 230 zł miesięcznie.

2)       Opłata za drugie dziecko i każde kolejne dziecko w klubie wynosi 75% podstawowej składki (180 zł).

3)       W przypadku posiadania karty „Dużej Rodziny” opłata za Zawodnika/Zawodniczkę wynosi 75% podstawowej składki (180 zł) – kopię karty należy dołączyć do deklaracji członkowskiej i złożyć w biurze klubu.

4)       Jednorazowe wpisowe 200 zł – w ramach wpisowego dziecko otrzymuje koszulkę klubową.

OPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ JEST CAŁOROCZNA (OD STYCZNIA DO GRUDNIA DANEGO ROKU).

Składka członkowska opłacana jest do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubowe (09 1090 1841 0000 0001 3287 4775) Bank Santander wpisując w tytule: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miesiąc i rok opłaty.

Np. składka za maj (Jan Kowalski, rocznik 2013, maj 2021) płatność do 10-go maja.

Jednorazowe wpisowe wpłacane jest z pierwszą opłatą członkowską na konto klubowe (09 1090 1841 0000 0001 3287 4775) Bank Santander wpisując w tytule:  DOPISEK „wpisowe”. Warunkiem otrzymania koszulki jest okazanie potwierdzenia przelewu kierownikowi klubu. Informacje u kierownika klubu (Alicja Sztobska 798831676). Rozmiar koszulki……………….. 

5)       W przypadku kontuzji/choroby, kiedy nieobecność jest dłuższa niż 3 tygodnie, prosimy o informację drogą mailową  (e-mail: sekretariat@kslegionovia.pl)  wraz z opisem kontuzji/choroby. Składka członkowska zostanie obniżona o 50%.

6)       W przypadku poważnej kontuzji/choroby, gdy proces leczenia jest wydłużony prosimy o informację drogą mailową (e-mail: sekretariat@kslegionovia.pl)  wraz z opisem lekarskim kontuzji/choroby. Po rozpatrzeniu sprawy możliwe jest zawieszenie składki członkowskiej.

7)       W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej Klub Sportowy Legionovia Legionowo zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np. odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.

8)       Klub Legionovia Legionowo zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki członkowskiej.

9)       Zawodnik jest zobowiązany do posiadania ważnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do uczestnictwa w treningach, meczach, turniejach oraz obozach i zgrupowaniach organizowanych przez klub. Kopia orzeczenia lekarskiego powinna być przedłożona trenerowi.

10)     Składka członkowska obowiązuje do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku rezygnacji zawodnika/zawodniczki z członkostwa w klubie należy poinformować drogą mailową (e-mail: sekretariat@kslegionovia.pl). Opłata członkowska naliczana jest z każdym rozpoczętym treningiem w miesiącu. Jeśli rezygnacja nastąpi po pierwszym treningu w miesiącu należy opłacić składkę członkowską za cały dany miesiąc. Np. Jan Kowalski rezygnuje z członkostwa 4. dnia miesiąca, ale odbył już w tym miesiącu trening, należy opłacić składkę za cały miesiąc.