KS Legionovia Legionowo

Zebranie walne sprawozdawcze

Zebranie walne sprawozdawcze

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU SPORTOWEGO „LEGIONOVIA” LEGIONOWO

Dnia 02.05.2024r. godz. 18:00 w pierwszym terminie i 18:15 w drugim terminie

W Sali Baru AUT w Legionowie przy ul. Parkowej 27

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu  z działalności klubu w 2023 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2023 r.
 2. Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023
 3. Pokrycia straty bilansowej za 2023 r lub podział zysku
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2023
 1. Wolne wnioski i zapytania
 2. Zamknięcie obrad
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy

Dołącz do Akademii!

Zapraszamy chłopców i dziewczynki do największej akademii piłkarskiej w regionie!