KS Legionovia Legionowo

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Dnia 30.01.2021r. o godz. 10:00 w pierwszym terminie oraz o 10:15 w drugim terminie w sali konferencyjnej Areny Legionowo przy ul. Chrobrego 50b odbędzie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Legionovia”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2020 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

– Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2020 r.

– Przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020

– Pokrycia straty bilansowej za 2020 r. lub podział zysku

– Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2020

9. Wybór Członków Zarządu Klubu i podjęcie odpowiednich uchwał

10. Wolne wnioski i zapytania

11. Zamknięcie obrad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy

Dołącz do Akademii!

Zapraszamy chłopców i dziewczynki do największej akademii piłkarskiej w regionie!