KS Legionovia Legionowo

Nabór do klas sportowych! Serdecznie zapraszamy! [ZDJĘCIE]

Wkrótce rusza nabór do klasy I liceum ogólnokształcącego o profilu sportowym w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie.

Oddział mistrzostwa sportowego jest przede wszystkim propozycją dla uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość ze sportem. Oprócz przewidzianych w podstawie programowej 3 godzin wychowania fizycznego, w oddziale tym jest realizowany dodatkowo trening sportowy w liczbie 13 godzin (razem 16 godzin tygodniowo). Dzięki rozszerzeniom z innych przedmiotów, uczniowie tej klasy mają duży wybór kierunków studiów.

O przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego mogą ubiegać się uczniowie, którzy posiadają umiejętności i zdolności motoryczne zweryfikowane wynikami testu sprawnościowego przeprowadzanego w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019, zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach tego oddziału oraz bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza.

Informacje dotyczące klasy mistrzostwa sportowego:

1. rozszerzenia: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

2. przedmioty punktowane przy rekrutacji: matematyka, język polski, geografia, język angielski

3. języki obce: I język obcy – angielski, II język obcy – niemiecki;  dyscypliny sportowe: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców.

Założenia:

1. przygotowanie do podjęcia studiów na AWF na kierunkach sportu, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, terapii zajęciowej, rehabilitacji i innych oraz na innych uczelniach;

2. przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, zapewnienie młodzieży wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego jak i sportowego na wysokim poziomie, we współpracy z klubami sportowymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn