KS Legionovia Legionowo

Nadzwyczajne Walne Zebranie – informacja o terminie

Zarząd Klubu Sportowego Legionovia Legionowo informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 roku (I termin – godzina 18:00, II termin – godzina 18:15) w sali konferencyjnej Areny Legionowo odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków klubu, zgodnie z podanym poniżej porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dot. Zmiany  §24 Statutu Klubu Sporotwego Legionovia Legionowo i podjęcia stosownej uchwały.

6. Zamknięcie obrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn