KS Legionovia Legionowo

4 marca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze.

Zarząd Klubu Sportowego Legionovia Legionowo informuje, że w dniu 4 marca 2014 roku (I termin – godzina 18:00, II termin – godzina 18:15) w sali konferencyjnej w Ratuszu Miasta Legionowo odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze członków klubu, zgodnie z podanym poniżej porządkiem obrad:

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dot. §18 pkt 1 Statutu Klubu Sporotwego Legionovia Legionowo, w sprawie poszerzenia Zarządu Klubu do sześciu osób i podjęcia stosownych uchwał.

6. Przyjęcie rezygnacji Członków Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Klubu i podjęcie stosownych uchwał.

7. Wybór Członków Zarządu Klubu i podjęcie stosownych uchwał.

8. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownych uchwał.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy

Dołącz do Akademii!

Zapraszamy chłopców i dziewczynki do największej akademii piłkarskiej w regionie!