KS Legionovia Legionowo

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 29.04.2022 r. o godz. 18:00 (pierwszy termin) oraz o 18:15 (drugi termin) w sali baru AUT przy ulicy Parkowej 27 w Legionowie odbędzie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego “Legionovia”.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2021 roku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności klubu w 2021 roku,

– przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021,

– pokrycia straty bilansowej za 2021 r. lub podział zysku,

– udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2021.

9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2027 i podjęcie odpowiednich uchwał.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy

Dołącz do Akademii!

Zapraszamy chłopców i dziewczynki do największej akademii piłkarskiej w regionie!