KS Legionovia Legionowo

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Klubu Sportowego Legionovia KZB Legionowo informuje, że w dniu 5 maja 2016 roku (I termin – godzina 17:45, II termin – godzina 18:00) w Sali konferencyjnej w Hali „Arena” przy ul. Chrobrego 50B odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków klubu, zgodnie z podanym poniżej porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2015 roku.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2015 roku.
  b) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
  c) pokrycia straty bilansowej za rok 2015.
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za 2015 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd KS Legionovia KZB Legionowo

Facebook
Twitter
LinkedIn