Trener – Kamil Kraszewski

KRAJEWSKI KAJETAN
TEOFILAK KUBA
KRZYCZKOWSKI JAN
CHABIOR MICHAEL
MOROTO-RYNKOWSKI KUBA
HARTMAN JAKUB
RYNKOWSKI KUBA
MIĘTEK  MATEUSZ
NOWAK MIŁOSZ
DUBICKI KUBA
BARCELAK FILIP
TYBOROWSKI WIKTOR
DZIĘCIOŁ FABIAN
MATUSIAK KRZYSZTOF

Hits: 927