Poniżej prezentujemy opłaty związane w uczęszczaniem na zajęcia NGA:

cennik nga