30 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, w trakcie którego wybrano nowy zarząd klubu oraz skład komisji rewizyjnej.

W skład nowego zarządu klubu weszli: Dariusz Ziąbski, Sebastian Dzisiewicz, Paweł Grzeszkiewicz, Mariusz Sułowski. Z funkcji członka zarządu z powodów osobistych zrezygnował natomiast Dawid Żbikowski, któremu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pracę na rzecz Legionovii w ostatnich latach. Pan Dawid pozostaje w naszym klubie, ale już w innej roli.

W skład nowej komisji rewizyjnej weszli: Monika Ołtarzewska, Arkadiusz Wysocki, Adam Pachnik. Z funkcji członków komisji rewizyjnej zrezygnowali natomiast Adriana Machnacz oraz Rafał Malinowski.

Kadencja zarządu klubu trwa 4 lata. Rok dłużej trwa kadencja komisji rewizyjnej.

Odsłony: 812

Dodaj komentarz