Akredytacje dziennikarskie – na cały sezon 2022/2023

1. Akredytacje dziennikarskie przyznawane są przez Biuro Prasowe KS Legionovia Legionowo na podstawie wniosków akredytacyjnych nadesłanych przez redakcje drogą elektroniczną (wraz ze zdjęciem portretowym bez nakrycia głowy, format JPG, rozmiar max 300 kB).

WNIOSEK AKREDYTACYJNY JEDNORAZOWY 
WNIOSEK AKREDYTACYJNY STAŁY – PROCES ZAKOŃCZONY 27-07-2022

2. Wnioski o akredytacje należy składać drogą elektroniczną w formacie .PDF na adres mailowy Biura Prasowego KS Legionovia Legionowo: biuroprasowe@kslegionovia.pl. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych stałych mija 27. lipca (środa). W przypadku akredytacji jednorazowych rozpatrywane będą jedynie wnioski nadesłane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu roboczym poprzedzającym mecz, którego dotyczy akredytacja.

3. Redakcjom przysługują maksymalnie dwie imienne akredytacje stała typu PRASA/INTERNET oraz maksymalnie dwie typu FOTO i VIDEO.

4. Biuro Prasowe KS Legionovia Legionowo zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wpisanych w formularzu oraz do odrzucenia wniosku. Oficjalna informacja o przydzieleniu akredytacji lub odrzuceniu wniosku zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mail dziennikarza / fotoreportera. Po uzyskaniu potwierdzenia identyfikatory akredytacyjne będzie można odebrać w wyznaczonym terminie w sekretariacie klubu po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Wnioski osób, które dwukrotnie nie odebrały akredytacji jednorazowej, będą w przyszłości automatycznie odrzucane.

6. Przesłanie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie akredytacyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

7. Akredytacja uprawnia do wstępu na teren obiektów Stadionu Miejskiego im. ks. płk. Jana Mrugacza przy ul. Parkowej 27a  w Legionowie podczas zawodów i wydarzeń organizowanych przez KS Legionovia Legionowo.

8. Osoby akredytowane przebywające na terenie Stadionu Miejskiego zobowiązane są do przestrzegania zaleceń służb porządkowych przedstawicieli Klubu oraz przestrzegania zasad pracy Mediów na Stadionie Miejskim.

9. Typy akredytacji:
– akredytacja typu PRASA / INTERNET upoważnia do wstępu na trybunę honorową i zajęcia miejsca w przeznaczonym dla dziennikarzy pierwszym rzędzie siedzisk,
– akredytacja typu FOTO upoważnia do wstępu na płytę boiska po uprzednim pobraniu z sekretariatu klubu kamizelki dla fotoreporterów. Brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji,
– akredytacja typu VIDEO upoważnia do wstępu na promenadę i stanowisko video.

10. Wszystkie typy akredytacji upoważniają do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.

11. Biuro Prasowe KS Legionovia Legionowo ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami pracy mediów na Stadionie Miejskim w Legionowie.

Odsłony: 11507