Jan Kolankiewicz,
Kacper Wiącek,
Bartosz Grzonkowski,
Bartosz Wojnarowski,
Adrian Mikucki,
Wojciech Pawłowski,
Szymon Mroczkowski.