Jan Zieliński,
Jan Krzywański,
Filip Ziąbski,
Sebastian Szajkowski,
Jan Hućko,
Michał Bojanko.